Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Skanska med i utvecklingen av Barkarbystadens andra etapp

 Visionsbild: Urbio.
Visionsbild: Urbio.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 maj 2018

Nyligen tecknades ett entreprenadavtal mellan Järfälla kommun och Skanska gällande anläggande av kommunal infrastruktur i en ny strategiskt viktig etapp i Barkarbystaden. Avtalet omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II som bland annat kommer att omfatta sju kvarter med 900 lägenheter, kontor, lokaler, centrum för högre utbildning, näringsliv och kultur samt två förskolor samt ett stort park- och naturområde.

 

– Barkarbystadens andra etapp är en nyckelplats i den framväxande staden med sitt kollektivtrafiknära läge samt den kommande Veddestabron. Med hotell, kultur- och utbildningscentrum, bostäder och kontor samt ett stort parkområde kommer den att bli ett naturligt besöksmål för hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

 

Avtalet med Skanska är en totalentreprenad i utökad samverkan enligt FIA-modellen. Det ger Järfälla kommun stor flexibilitet vid planering och genomförande. Bland annat kan utbyggnadsetapperna planeras så att boende- och trafikmiljön blir trygg för alla boende i Barkarbystaden, inte minst för barn och ungdomar.  

 

Entreprenaden ska preliminärt genomföras mellan 2018 och 2026 och kommer att delas upp i två faser, där fas ett omfattar planering, projektering och budgetarbete, och fas två byggande.

 

Sedan tidigare har Skanska och Järfälla avtal om entreprenad för infrastruktur i tredje och fjärde etappen i Barkarbystaden.

 

Annons