Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Ny fas för restaureringen av Stockholms slotts fasader

Stockholms slotts norra fasad. Foto: Peder Lindbom, AIX.
Stockholms slotts norra fasad. Foto: Peder Lindbom, AIX.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 30 apr 2018

Restaureringen av Stockholms slotts fasader gått in i nästa fas. Etapp sex blev klar i mars varpå ställningen vid nordvästra hörnet kunde tas bort. Nu är man inne i etapp sju av totalt 22 etapper. Det är den största restaureringen i modern tid och beräknas pågå i 25 år, kosta uppskattningsvis en miljard kronor och omfattar 30 000 kvm fasad.

AIX Arkitekter är generalkonsulter för fasadrenoveringen under sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Vi leder och samordnar en konsultgrupp som både projekterar och deltar i byggplatsuppföljning, kontroll och besiktningar. AIX ansvarar även för antikvarisk medverkan och kontroll genom byggnadsantikvarie Johan Rittsél. Uppdragsgivare är Statens fastighetsverk.

Det övergripande målet är att bevara Stockholms slotts fasader för framtiden med tillvaratagna konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Slottets återhållsamma dominans i stadsrummet ska upprätthållas. Vi strävar efter att återställa den arkitektoniska skärpan och helheten utifrån tre olika avstånd: fjärr-, flanörs- och närperspektiv.

Vid inventeringen av balustraden på taket upptäcktes att balusterdockorna fanns i hela sex olika varianter, alla i sämre skick än förväntat. Vi kommer nu ersätta samtliga med en ny variant som är renodling av en idealform, baserad på de tidigare varianterna. Många av utsmyckningarna vid fönstren behöver också bytas och här får stenhuggaren en viss konstnärlig frihet utefter en given förlaga, precis som förr i tiden.

Slottet som stod klart 1754 är rikt utsmyckat med skulpturer och detaljer huggna i gotländsk sandsten som slits hårt av väder och vind. Dessa har lagats och bytts ut kontinuerligt sedan de första skadorna upptäcktes redan 1770. Alla brytningsbara fyndigheter av gotländsk sandsten är idag princip slut så större stenar ersätts med schweizisk sandsten. Mindre detaljer lagas med återanvänd sten när så är möjligt. Den nya stenen har en grå ton men kommer gulna med tiden. Kulören på putsen blir en varmrosa ton nära den tidigare som stämmer väl med den ursprungliga kulören. Traditionella arbetsmetoder används när så är möjligt.

Annons