Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Nytt planförslag för Västberga

 Bild: Stadsbyggnadsnämnden.
Bild: Stadsbyggnadsnämnden.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 apr 2018

Stadsbyggnadsnämnden vill att en detaljplan tas fram för Västberga. Syftet med planen är att förtäta fastigheterna och utveckla områdets användning för främst verksamheter och kontor. Planområdet och stadsdelen ska även fortsättningsvis användas för verksamheter och möjliggöra nya arbetstillfällen i söderort.

Detaljplanen föreslår ändringar som gör det möjligt att utveckla området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangverksamhet. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1. Planförslaget medger tät bebyggelse och en hög exploatering. Det ses som positivt att det skapas nya arbetstillfällen i söderort och att Västbergaområdet utvecklas.

Stadsbyggnadskontoret har för närvarande dialog med FastPartner via Deamatris Förvaltning AB samt med flera andra aktörer som vill etablera sig inom planområdet. Samtliga intressenter vill nyttja området för en blandning av verksamheter och kontorsverksamhet. För att göra det möjligt är planens utformning flexibel och styr endast de detaljer som anses viktiga för att säkerställa en fungerande utveckling av området. 

 

 

Annons