Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Inudstrifakta: Starkt år för husbyggnadsinvesteringarna i Mellansverige

Bild: Industrifakta.
Bild: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 23 apr 2018

Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga sektorer, undantaget småhus, bidrog till ökningen.

Särskilt starkt växte husbyggnadsinvesteringarna inom industrin, som ökade med över 30 procent. Även ny-och ombyggnadsinvesteringarna inom flerbostadshus redovisade kraftig tillväxt. Utvecklingen för bostads- och lokalbyggandet i de sju länen Uppsala, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län har varit positiv under flera år. Om man summerar hela regionen låg förra årets totala husbyggnadsinvesteringar på en nivå som var närmare 60 procent högre än tre år tidigare.

Ska man tro Industrifaktas prognoser är emellertid toppen nu nådd och de kommande två åren väntas investeringarna i regionen falla tillbaka med omkring 5 procent per år.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Annons