Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Planförslag för 2 000 nya bostäder på Lövholmen

Bild: Gehl Architects.
Bild: Gehl Architects.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 apr 2018

Stockholms stad har nu lagt fram ett förslag till strukturplan som innebär att den nya stadsdelen Lövholmen på den nordvästra delen av Liljeholmen omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med omkring 1 500–2 000 bostäder, en ny skola, fem förskolor, kontor och lokaler för centrum samt offentliga miljöer samtidigt som inslag av kulturhistoriska byggnader som kan bevaras.

Bland annat  öppnas dagens avspärrade områden så att kajerna och strandlinjen görs tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar byggs ut och parker anordnas.

Cementas fabrik flyttas till Energihamnen medan konsthallen Färgfabriken blir kvar och fortsätter med sin verksamhet.

Förslaget gör det möjligt att skapa en fortsättning på innerstaden och att länka samman stadsdelarna längs med vattnet. Tack vare närheten till kollektivtrafik och naturområden finns det goda möjligheter att skapa en levande stadsdel för både boende och besökare.

 

Tidplanen för Lövholmen är:

1. Tidigt samråd: april-maj 2018

2. Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2018.

3. Samråd: juni 2019.

4. Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019.

5. Granskning: juni 2020.

6. Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2020.

Annons

Annons