Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Byggmaterialanvändningen växte svagt 2017

Bild: Industrifakta.
Bild: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 apr 2018

Enligt Industrifakas senaste konjukturrapport beräknas det samlade byggmaterialvärdet för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med fyra procent 2017 om man beräknar volymen baserat på hur de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna utvecklade sig förra året.

Detta säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta och hänvisar till företagets senaste konjunkturrapport.

- Det var nybyggnad av privata lokaler som stod för den största procentuella tillväxten, nämligen 15-20 procent. Det var emellertid flerbostadshusbyggandet och de offentliga lokalinvesteringarna som svarade för de största volymerna, närmare bestämt 45 respektive 30 procent av byggmaterialanvändningen. I dessa två stora sektorer var däremot tillväxten marginell respektive obefintlig förra året, vilket ledde till att den totala byggmaterialanvändningen endast växte svagt 2017 avslutar Jenny.

Källa Industrifakta AB

Annons

Annons