Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

275 miljoner till hållbart bostadsbyggande

 Bostads- och digitalminister Peter Eriksson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Bostads- och digitalminister Peter Eriksson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 apr 2018

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet på totalt 275 miljoner kronor under 2018 – 2020 hjälper aktörer som vill bygga klimatsmart och samtidigt testa, introducera, förbättra och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkter eller tjänster.

- Jag vill stärka incitamenten för utveckling och innovationer inom byggindustri och planering för hållbar samhällsutveckling. Inte minst för att få mer fart på digitalisering och industriellt byggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Stödet som ligger på 275 miljoner kronor under 2018 – 2020 ska gå till projekt som bedrivs av organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

 • Bostadens utformning och gestaltning: innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge
   
 •  Livscykelanalyser, LCA: det behövs incitament för att tillämpa livscykelberäkningar. Stödet skulle kunna användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster. 
   
 •  Inomhusmiljö: exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvalitén och därmed hälsan för de boende. 
   
 •  Digitalisering: kopplat till boendet kan effektivisera processerna.
   
 •  Industriellt byggande: har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018.

Annons

Annons