Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Godkänt start-PM för Nytorps gärde

Illustration Tovatt Architects And Planners.
Illustration Tovatt Architects And Planners.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 apr 2018

Stadsbyggnadsnämnden beslutade nyligen att godkänna Start-PM för Nytorps gärde i Björkhagen. Gärdet ska utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, verksamheter och handel.

Nytorps Gärde ska utvecklas med cirka 700 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Stadsdelsparken utvecklas så att fler aktiviteter inryms och utformas så att alla ska kunna ta del av parkens utbud, oavsett ålder och kön.

Målet med parken är att skapa en trygg och levande park och stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i området. Detaljplanen kommer att utgå från den dialog med kringboende, förskolor och ungdomar som Nytorps gärde som genomfördes 2014 och det parkprogram som tagits fram.

Projektet ingår i programområde Hammarbyhöjden-Björkhagen och är en del i målet är att koppla ihop området med omkringliggande stadsdelar och förbättra förutsättningarna för lokal handel, service och rekreation.

Programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Nytorps Gärde utgör en av tre stora utbyggnadsetapper tillsammans med Hammarbyskogen och Sjöstadshöjden.

Samråd är planerat till andra kvartalet 2019. Godkännande av planen planeras till 2020, och byggstart kan ske tidigast år 2022.

Annons

Annons