Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Varnar för byggmarknadsläget efter 2020

Bild: Industrifakta.
Bild: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 apr 2018

Industrifaktas långtidsbedömningar om läget på byggmarknaden signalerar svag BNP-tillväxt per capita, en marginell sysselsättningstillväxt och en reporänta som är flera gånger högre än dagens krisnivå. Tillsammans kan detta skapa en hel del turbulens på husbyggnadsmarknaden kring 2020 och de efterföljande två åren, skriver Industrifakta i ett pressmeddelande. 

Det handlar dock inte bara om bostadsbyggandet, som kan drabbas av stigande räntekostnader och risken för fortsatt sjunkande bostadspriser. När tillväxten bromsar in runt 2020 och investeringsbehovet minskar kan efterfrågan på kontors- och handelslokaler dämpas. Hushållens konsumtionsutrymme pressas av stigande ränteutgifter och med osäkrare arbetsmarknadsutsikter kan även hushållens investeringsvilja sjunka.

Till detta kommer E-handelns tillväxt, som innebär att behovet av traditionella detaljhandelslokaler minskar. Det finns således risk för att även den kommersiella fastighetsmarknaden drabbas av det försämrade läget. Ljuspunkterna i sammanhanget är de offentliga investeringarna.

 

Annons

Annons