Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Magnolia och Skanska tecknar samarbetsavtal

Bild: Magnolia Bostad
Bild: Magnolia Bostad
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 mar 2018

Tillsammans har Magnolia Bostad och Skanska ingått ett samarbetsavtal för att lansera ett nytt sätt att utveckla nya stadsdelar. 

Via en plattform där tre parter – byggherre, entreprenör och arkitekt – kan samarbeta hela vägen kommer projekten att få del av alla parters kunnande. Samarbetet inleds i ett mycket tidigt skede, redan under planarbetet, i syfte att på bästa sätt dra nytta av parternas samlade kompetens från start till mål.

Den nya samarbetsmetoden appliceras i ett första skede på två stora stadsutvecklingsprojekt som Magnolia Bostad driver i Storstockholm, totalt cirka 3 000 bostäder. Här utvecklas allt som krävs för en fungerande stadsdel: bostäder, kommersiella lokaler, hotell, vårdboenden, förskolor, garage och tillhörande infrastruktur som vägar, torg och parker.

Samarbetets övergripande syfte är att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade, miljöcertifierade projekt som uppfyller de högt ställda krav parterna enats om. Samarbetet ska även leda till ökad social hållbarhet, exempelvis genom lärlingsplatser, sommarjobb för boende i närområdet och liknande. 

Magnolia Bostad och Skanska kommer att driva stadsutvecklingsprojekten tillsammans med Arkitema Architects. Bolagen är i mångt och mycket varandras motpoler: en nytänkande samhällsutvecklare, en erfaren och kunnig entreprenör och en modern och engagerad arkitektfirma. Genom samarbetet samlas dessa tre i en gemensam projektorganisation där olikheterna ses som en tillgång och slutmålet är att skapa hållbara stadsdelar där människor trivs, känner sig trygga och kan utvecklas.

 

Annons

Annons