Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

SSM byggstartar Täby Turf

Bild: SSM
Bild: SSM
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 mar 2018

SSM produktionsstartar bolagets första hyresrättsprojekt. Projektet Täby Turf är attraktivt och centralt beläget i den framväxande stadsdelen Täby Park och består av 176 bostäder med en spännande och nydanande gestaltning. Första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under 2020. 

SSM fortsätter att realisera den långsiktiga affärsstrategin om att producera 60 procent bostads-rätter, 30 procent hyresrätter och tio procent studentbostäder. Dagens produktionsstart av Täby Turf blir bolagets första hyresrättsprojekt. 

Täby Turf är baserat på en markanvisning från Täby kommun, som SSM erhöll via tävling i början av 2017, och består av 176 bostäder. Projektet utgör en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder. Täby Turf är attraktivt beläget nära Täby centrum och 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet. Projektet kommer att få en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial av tegel och puts. Projektets bostadsyta uppgår till cirka 8 500 m2 och bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35 – 70 m2 BOA, varav 85 procent är ettor och tvåor med en BOA om 35 – 48 m2. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn.

Projektets detaljplan har vunnit laga kraft och byggstart beräknas till tredje kvartalet 2018. De första hyresgästerna förväntas kunna flytta in under 2020

Annons

Annons