Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Forumgallerian i Uppsala utvecklas med bostäder och fler butiker


Forumgallerian ska få bostäder och fler utrymmen för kontor, butiker och restauranger. Foto: Atrium Ljungberg
Forumgallerian ska få bostäder och fler utrymmen för kontor, butiker och restauranger. Foto: Atrium Ljungberg
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 feb 2018

Nyligen beslutade Uppsala kommun att anta detaljplanen för kvarteret Pantern, där bland annat Forumgallerian ligger. Cirka 27 lägenheter, som kan ersätta kontor, och utrymmen för kontor, handel och restauranger kan skapas inom de byggnader som redan finns i kvarteret.

På de övre våningarna i byggnaderna av kvarteret som vetter mot Kungsängsgatan och Bredgränd föreslås bli 27 nya bostäder och ersätta de kontor som finns där idag. Byggnadsdelen mot Bredgränd föreslås rivas och istället uppföras som en ny tillbyggnad i samma läge, med ytterligare en våning. I gallerians andra våning föreslås det tillåtas centrumverksamhet som ersätter gällande bestämmelse om endast handel.

– Byggnaderna har stort kulturhistoriskt värde och därför ska bland annat fasaderna skyddas. Samtidigt är det här ett viktigt stråk i centrala Uppsala och det är viktigt att det kan utvecklas både för boende och handel av olika slag, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I den tidigare detaljplanen för kvarteret fanns en bestämmelse om att de två nedersta våningarna – de som används som galleria – bara får användas för handel. För att skapa större flexibilitet tillåter den nya detaljplanen att offentlig service som exempelvis butiker, restauranger, caféer, gym eller kontor kan inrymmas på andra våningen. I den första våningen ska det även i fortsättningen vara handel.

I Uppsala kommuns innerstadsstrategi, som antogs 2016, betonas vikten av att skapa förutsättningar för stadsliv genom en blandning av olika funktioner, levande bottenvåningar och attraktiva offentliga rum.

Om- och nybyggnationen ska göras inom fem år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.