Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Hemsö lånar 800 miljoner kronor av NIB

Bild: Stockholm.se
Bild: Stockholm.se
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 feb 2018

Lånet, som ännu icke är säkerställt, löper på åtta år och är en del av Nordiska Investeringsbankens låneportfölj som syftar till att främja hållbar samhällsutveckling i de nordiska länderna.

Lånet är kopplat till utvecklingen av fastigheten Patienten 1 i Hagastaden som förutom att inhysa S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att bli ett centrum för företag, forskning och utbildning inom ögonforskning och vård. Projektet i Hagastaden bedrivs i Hemsös gemensamägda bolag, Vitartes.

- Vi ser väldigt positivt på denna finansiering som förlänger Hemsös kapitalbindning i den svenska låneportföljen, vilket har varit utmanande i svensk obligationsmarknad. Vi är också stolta över att Hemsö i och med detta lån breddar investerarbasen med en ny långivare som stöder bolagets satsningar inom social infrastruktur och life science, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

- NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna. NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna.

Annons