Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Grönt ljus för Slussenbussarna

Visionsbild över Slussens nya bussterminal. Bild: LinkArkitektur
Visionsbild över Slussens nya bussterminal. Bild: LinkArkitektur
Publicerad av
Christer Wiik - 02 feb 2018

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. Domstolen avslår eller avvisar samtliga överklaganden. Det innebär att Slussens nya bussterminal får byggas inne i Katarinaberget. 

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 20 mars 2017 att anta detaljplan för bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. Kommunens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av ett antal privatpersoner och organisationer. Flera överklaganden har avvisats, eftersom klagandena inte hade rätt att överklaga.

I de överklaganden som prövas i dagens dom har framförts kritiska synpunkter om bl.a. detaljplaneprocessen, säkerhets- och miljöfrågor. Vidare har ägare av fastigheter ovanpå Katarinaberget hävdat att den tredimensionella fastighetsbildningen i planen strider mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen.

Domstolsprövningen av ett beslut om antagande av detaljplan är begränsad på så sätt att domstolen endast ska pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klagandena har angett eller som framgår av omständigheterna.

Mark- och miljödomstolen har bedömt att beslutet att anta detaljplanen inte strider mot någon rättsregel. Samtliga överklaganden har därför avslagits. Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
Källa: Nacka tingsrätt

 

 

Annons