Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Resurseffektiv bebyggelse prioriterad sektor för energieffektivisering

Bild: Caverion.
Bild: Caverion.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 31 jan 2018

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu meddelar myndigheten vilka fem sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. En av dem är resurseffektiv bebyggelse, där förvaltning, renovering och ett resurseffektivt livscykelperspektiv nämns som viktiga områden.

- Det är klokt att energimyndigheten inkluderat bebyggelse som en av sektorerna i strategin för ökad energieffektivisering. Befintliga byggnader använder stora mängder energi och är något av en outnyttjad resurs för energieffektivisering. Ett ökat livscykelperspektiv och långsiktighet i byggnaders förvaltning kan i hög grad bidra till att nå målen i energiöverenskommelsen till 2030, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige.

Annons