Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

300 nya bostäder i Väsjön, Sollentuna

Bild: Bonava/Liljewall Arkitekter.
Bild: Bonava/Liljewall Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 dec 2017

Nu är Sollentuna kommuns andra markförsäljningstävling för bostadsområdet Väsjön avgjord. Det innebär klartecken för drygt 300 nya bostäder varav merparten blir hyresrätter.

På torsdagen beslutade kommunfullmäktige i Sollentuna kommun att godkänna tecknade avtal för två av de fem lotter som Sollentuna kommun haft med i sin senaste markförsäljningstävling i Väsjön.

De aktuella vinnarna är:
- Lott A: Bonava (231 hyresrättslägenheter plus sex stadsradhus)
- Lott C: Conara Projektutveckling AB (65 lägenheter och sex stadsradhus)

För tre av lotterna, som ingick i tävlingen och som omfattar ca 200 bostäder, pågår förhandlingar.

Byggstart för de nya kvarteren i Väsjö torg beräknas ske under åren 2019/2020 och till 2021/2022 planeras inflyttning.

Intresset för markförsäljningstävlingarna i Väsjön är stort. I denna tävlingsomgång lämnades 37 bidrag in till kommunen. Totalt handlar det om byggrätter för fem kvarter i delområdet Väsjö torg, alldeles intill nya Väsjöskolan som öppnar höstterminen 2020 och norra Stockholms största alpina skidanläggning, Väsjöbacken.

– Väsjön är ett av Stockholmsregionens mest spännande stadsutvecklingsprojekt. I den livsmiljö som nu växer fram kommer vi att kunna erbjuda nya och gamla Sollentunabor såväl olika boendeformer som närhet till kommunal service och rekreation, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun.

Vinnarna har alla utsetts genom en sammanvägning (60/40) av anbudspris och gestaltningsutförande.

Enligt gestaltningsjuryn, som letts av Sollentunas stadsarkitekt Jan Enfors, har de flesta anbudsgivarna visat stor inlevelse och förståelse för Väsjöns vision om en naturnära urban livsmiljö.

– Att marknaden visar så stort intresse för Väsjön är givetvis glädjande. Utöver gestaltningen är kommunen mycket nöjda med de priser vi fått ut, säger Emelie Skarp, som ansvarat för att hålla ihop markförsäljningstävlingen på Sollentuna kommun.

Yussuf Hassen, projektchef för Väsjön, ser det som glädjande att Väsjön i detta tidiga skede kan visa på en stor bredd i bostadsutbudet.

– Utöver hyresrätter och bostadsrätter, lägenheter och stadsradhus, kommer 10 procent av hyresrätterna i de nya kvarteren att vara s k sociala bostäder, dvs bostäder som kommunen har rätt att hyra och förmedla till hushåll med särskilda behov.

Fortsatt försäljning 2018

Väsjön är ett nytt område som tillhör kommundelen Edsberg i östra Sollentuna. Visionen är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

Totalt möjliggörs för ca 4 400 nya hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark med byggrätter för ungefär hälften av bostäderna. Kommunen ansvarar också för utbyggnad av gator, ledningar och allmän plats i området.

Väsjön är uppdelat på 11 olika detaljplaner och den totala utbyggnaden sker successivt fram till 2032.

Den fortsatta försäljningen inom delområdet Väsjö torg, som i slutänden beräknas innehålla 1 200 bostäder, kommer att ske i etapper. Nästa försäljningsetapp beräknas till 2018.

Annons