Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

200 nya hyresrätter och bostadsrätter i Barkarbystaden

Bild: Småa AB.
Bild: Småa AB.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 dec 2017

I en överenskommelse mellan Järfälla kommun och Småa förändrar man nu upplåtelseformen för de planerade lägenheterna i Barkarbystaden, Järfälla. Av de drygt 200 bostäderna planeras 75 procent att upplåtas som hyresrätter. Övriga bostäder kommer att upplåtas med bostadsrätt i Brf Kronan. Förändringen är en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge.

Byggnationen är det sista kvarteret i den första etappen i Barkarbystaden. Delar av projektet ställs om till hyresrätter enligt en överenskommelse mellan Småa och Järfälla kommun. Överenskommelsen görs som en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge. 25 procent av bostäderna planeras bli bostadsrätter i Brf Kronan och 75 procent blir hyresrätter, där en stor andel kommer att vara mindre lägenheter om 1-2 rum och kök.

- Vi ser fram emot att förverkliga denna fina byggrätt med välplanerade bostäder i båda bostads- och hyresrättsform. Detta blir Småas första mixade projekt vad gäller upplåtelseform vilket vi tror kommer bidra starkt till projektets och områdets framgång, säger Fredrik Arpe, VD på Småa.

Köpe- och exploateringsavtal har tecknats
Beslutet om köpe- och exploateringsavtal med Småa fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 4 december.

-Jag är glad att Barkarbystaden fortsätter att attrahera investerare och byggaktörer. Köpe- och exploateringsavtalet med Småa AB innebär att det sista kvarteret i Barkarbystaden nu kan färdigställas genom en blandning av både nya bostadsrätter och hyresrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:54 och omfattar en byggrätt om 10 520 m2 ljus BTA. Byggstart planeras under 2018 med etappvis inflyttning med start preliminärt 2019/2020.

 

 

 

Annons