Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

SSM förvärvar bostadsprojekt i Hägersten

Mattias Roos VD. Bild: SSM
Mattias Roos VD. Bild: SSM
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 nov 2017

SSM förvärvar ett bostadsprojekt med strandtomt i urbana och växande Hägersten av stiftelsen Neijp-Henriksberg. Detaljplanearbete är påbörjat och initial köpeskilling uppgår till 60 miljoner kronor, varav 30 miljoner betalas vid lagakraftvunnen detaljplan.

Projektet är attraktivt beläget med strandtomt till Mälaren samt med närhet till Axelsbergs tunnel-banestation, och 15 minuters färdväg till Stockholms T-central. Området präglas även av ett stort utbud av närservice, nöjen och rekreationsmöjligheter.

Projektet omfattar cirka 12 700 kvadratmeter BOA, vilket man har för avsikt att utveckla till 250 bostadsrätter. Försäljningen kommer att bedrivas via tre etapper och projektet planeras att drivas i egen regi. Första försäljningsstart beräknas till 2019 och tillhörande inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021. 

Säljare är stiftelsen Neijp-Henriksberg. Detaljplanearbete har påbörjats och initial köpeskilling uppgår till 60 miljoner kronor, varav 30 miljoner betalas vid lagakraftvunnen detaljplan. Tilläggsköpeskilling tillkommer och betalas i samband med att SSM har uppnått en säljgrad om 75 procent i var och en av ovan nämnda försäljningsetapper.

- Marknaden för förvärv av attraktiva projekt är god. Projektet i Hägersten är synnerligen konkurrenskraftigt och helt i linje med våra kunders efterfrågan om ett prisvärt boende i urbana miljöer samt med närhet till goda allmänna kommunikationer. Vårt nya projekt blir därför ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

 Försäljningsstart är beräknad till 2019 och inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.