Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden nominerat till Bostadspriset 2017

Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Michael Perlmutter.
Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Michael Perlmutter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 nov 2017

Byggnadsfirman Erik Wallins projekt Zenhusen, som består av 18 stadsradhus belägna i Norra Djurgårdsstaden, är nominerat till Bostadspriset 2017. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter under Arkitekturgalan den 28:e November på Cirkus. Zenhusen är ritade av C.F. Møller arkitekter genom Ola Johnsson. 

 

Om Zenhusen

De 18 stadsradhusen, som är en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet -Norra Djurgårdsstaden, ligger längs med Husarviken och Nationalstadsparken.

Stadsdelen präglas i hög grad vattnen och parken men också av det äldre, vackra och omfattande gasverksområde som nu kommer att innehålla service- och kulturverksamheter.

Radhusens arkitektur är tydligt inspirerad av gasverkets röda tegelfasader och varierade volymer.

Det vertikala uttrycket i byggnaderna förstärks av mötet mellan varmröda cortenstålsfasader och ljusare träfasader. Genom sinnrik och rationell komposition av ett fåtal volymer uppstår unika bostäder som alla har visuell kontakt med sjö och natur. Bostäderna är genomlysta och har vardagsrum med dubbel rumshöjd.

Byggnadens volymindelningar skapar privata uteplatser och terrasser. Gröna tak och den gröna gården ger projektet ekologiska kvalitéer.

Den nya stadsdelen har som målsättningen att ligga i absolut framkant inom miljöområdet. Målen innefattar bl.a att stadsdelen inte använder några fossila bränslen och är anpassad till klimatförändringarna år 2030.

Programmet kräver byggnader som inte överstiger energiförbrukning på 55 kWh/m²/år, därav utgör elförbrukningen maximalt 15 kWh/m²/år.

Inom strategin för hållbara lösningar ingår kretslopp, biologiskt mångfald, dagvattenhantering, transporter, material, energiriktiga lösningar etc.

För att uppnå detta ingår tekniska lösningar såsom kompositfönster, dagvattendammar, solpaneler, FTX-ventilation, lågenergiprodukter, exteriör solavskärmning, intelligenta kontrollsystem etc.

Sammantaget bildar Zenhusen en grupp alldeles unika hus i ett historiskt och vackert sammanhang.