Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Stockholms byggtakt bromsar in

Foto: Industrifakta
Foto: Industrifakta
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 nov 2017

Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt.

Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, visar en ökning med ca 5 procent 2017, omräknat till årstakt. Detta kan jämföras med helårsutfallet 2016, som innebar en ökning med över 30 procent jämfört med året innan.

Inbromsningen märks inte minst på bostadsmarknaden, vilken påverkas av både sättningar i prisbilden och en något lägre takt i nyproduktionen. Istället väntas husbyggnadsinvesteringar inom industrin öka kraftigt i år och halvårsvolymen är redan i nivå med 2016 års helårsvolym.

Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på Industrifakta, menar att Stockholmsregionen ofta är tidigt ute med att visa signaler om när konjunkturen vänder och detta gäller både i upp- och nedgångar.

- På riksnivå har vi ännu inga tydliga tecken på att byggkonjunkturen mattas av. 2016 steg husbyggandet med drygt 20 procent och årstakten i första halvårets investeringar indikerar en liknande utveckling i år. Vår riksprognos är dock betydligt försiktigare och visar en ökning med ca 5 procent för det totala husbyggandet 2017 avslutar Magnus.

Källa: Industrifakta AB