Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Fler svenska skolor byggs enligt miljöbyggnad

Lugnets skola i Hammarby sjöstad är certifierad i Miljöbyggnad med betyget Guld. Fotograf: Anne-Maj Björkskog.
Lugnets skola i Hammarby sjöstad är certifierad i Miljöbyggnad med betyget Guld. Fotograf: Anne-Maj Björkskog.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 nov 2017

Antalet miljöcertifierade svenska skolor som byggs enligt systemet Miljöbyggnad ökar. Nu visar utvärderingar att certifierade skolor sparar över 11 miljoner kilowattimmar per år jämfört med kraven från Boverkets byggregler. Det betyder att de årligen sparar lika mycket energi som cirka 450 villor drar.

Lägst uppmätt energianvändning har Lugnets skola i Hammarby sjöstad, som SISAB äger.

- Att SISAB:s samlade kompetens och kunskap kan göra att vi skapar hållbara och energieffektiva utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga känns fantastiskt, säger Claes Magnusson, VD på SISAB.

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifieringssystem och idag finns över 1000 certifierade byggnader. Att systemet är så populärt beror på att det enkelt kan användas i vanliga projekt och att det ger kostnadseffektiva miljövinster direkt kopplade till miljömålen.

Unikt för Miljöbyggnad är kontrollen i den färdiga byggnaden. Det är exempelvis uppmätt energianvändning som avgör betyget – inte bara resultatet från energiberäkningen. I Miljöbyggnad följs alltså både projektörernas och entreprenörernas arbete upp.

- Verifieringen innebär att vi som fastighetsägare har ett verktyg för att följa upp ställda förväntningar och krav vad gäller byggnadens hållbarhet, säger Claes Magnusson.

Skolor certifierade i Miljöbyggnad sparar inte bara energi, byggmaterialet är dessutom kontrollerat för farliga ämnen, de har ett gott inomhusklimat och ordentligt med dagsljus. Cecilia Ehrenborg Williams, VD på Sweden Green Building Council som har hand om Miljöbyggnad, tycker att detta är väldigt viktigt:

- Skolan och förskolan är våra barns arbetsplats. Vi pratar allt mer om hur viktigt det är att trivas och inte må dåligt på jobbet, då borde det vara självklart att vi tänker så även om platsen där våra barn tillbringar så mycket tid. Att vi sparar energi i skolorna är givetvis också bra för den värld vi lämnar över till barnen när de blivit vuxna.