Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Frescati Backe byggs om

Bild: Akademiska Hus.
Bild: Akademiska Hus.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 nov 2017

Nu investerar Akademiska Hus 111 miljoner kronor för att varsamt förvandla äldre labblokaler till moderna kontor och lärandemiljöer vid Stockholms universitet. Renoveringen omfattar cirka 5 500 kvadratmeter och ska bidra till att Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och lärarutbildningen får större lokaler och möjlighet att samla sin verksamhet till en och samma plats.

Akademiska Hus har tillsammans med Stockholms universitet sett över möjligheten att samla lärarutbildningen och barn- och ungdomsvetenskap (BUV) i lämpliga lokaler på Frescati. Nu blir det efterlängtade klustret verklighet som dessutom kommer att innebära att användningen av lokalerna på Frescati Backe används på ett mer attraktivt och effektivt sätt.

Stora ansträngningar för att behålla tidstypiska detaljer
Husen vid Frescati Backe byggdes under åren 1940-1944 för Kungliga Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska anstalt, efter ritningar av arkitekterna Gunnar Asplund och Joel Lundeqvist.De två husen som omfattas av ombyggnationen består idag bland annat av äldre laboratorielokaler som ska omvandlas till moderna och flexibla undervisnings- och kontorsutrymmen. Byggnaderna är grönmärkta enligt Stockholm stadsmuséums klassificering, vilket är stadens näst högsta grad av bevarandeskydd. Ombyggnationen görs därför i nära samråd med en byggnadsantikvarie.

– Det känns bra att renovera och bevara en arkitektoniskt så intressant byggnad och samtidigt förädla den för ny, långsiktig och energieffektiv användning. Vi ser fram mot att genomföra det här projektet med Stockholms universitet och tillsammans ytterligare utveckla Frescati som ett attraktivt och levande campus, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Ombyggnationen på Frescati Backe beräknas dra igång våren 2018 och stå klar hösten 2019.