Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Rekordår för gör-det-själv-marknaden

Bild: Pixabay creative commons
Bild: Pixabay creative commons
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 okt 2017

Analysföretaget Industrifakta beräknar att byggmaterialvärdet för gds-marknaden kommer att nå en topp i år tack vare en svag ökning med omkring 1 procent. Därefter väntas volymen falla tillbaka något under 2018-2019, till följd av en svalare bostadsmarknad.

Gds-marknaden har haft en positiv utveckling under de senaste fem åren tack vare stigande huspriser, låga räntenivåer, växande sysselsättning och ett stort intresse för renoveringar.

- Nu märker man att omsättningen på småhus bromsar in och samtidigt väntas prisökningarna också tappa fart, säger Jens Linderoth på Industrifakta.

- Detta är faktorer som förmodligen kommer att dämpa gds-marknaden. Vi tror att hushållen kommer att vara försiktigare i sina renoverings- och underhållsaktiviteter, eftersom man kanske inte är lika säker på att snabbt få tillbaka sina investeringar. Även om vi inte tror att räntorna kommer att sticka iväg de närmaste åren, är trenden stigande och förmodligen kommer småhusägarnas ekonomi att stramas åt genom minskade ränteavdrag och ökade amorteringskrav. Med restriktivare banker, minskar också möjligheten för många hushåll att göra mer kapitalkrävande åtgärder, avslutar Jens.

Källa: Industrifakta AB

Annons