Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Spridd ritar nya St Paulskyrkan vid Mariatorget

Illustration: Spridd Arkitekter.
Illustration: Spridd Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 okt 2017

I maj 2017 utlyste Stockholms Stadsmission en idétävling om utformningen av St Paulskyrkan – både exteriört och interiört, på Mariatorget i Stockholm. Fem arkitektkontor deltog i tävlingen och nu har jurygruppen sagt sitt och utsett arkitektbyrån Spridds förslag "Två torg" till vinnare.

St Paulskyrkan vid Mariatorget uppfördes 1875-1876 för Metodistföreningen och Stockholms Stadsmission har haft kyrkobyggnaden i sin ägo sedan 2015. Huset är i behov av renovering och i takt med att man planerat för hur huset ska användas utlyste Stockholms Stadsmission en idétävling där fem välrenommerade arkitektkontor deltog. I tävlingsuppdraget ingick att genom ombyggnationen skapa en samhällsarena för Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle för alla. En trygg välkomnande mötesplats fri från hot och våld, både interiört och exteriört.

- I uppdraget låg att skapa ett St Paul med en mer framträdande och mer inbjudande gestaltning på torget; en öppen dörr, en gatunära öppning in i Stockholms Stadsmission – för alla, något som Spridds vinnande bidrag verkligen har lyckats fånga, beskriver Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Målet med den önskade ombyggnationen av St Paul är också att skapa en flexibel plats som snabbt kan iordningställas för olika typer av verksamhet såsom gudstjänst, föreläsningar, presskonferenser, frukostmöten, workshops, samtalsgrupper, konserter, infocenter, debatter och kontorsarbetsplats. St Paul ska vara en intern och extern mötesplats som förmedlar samhällsengagemang, aktivism och andlighet.

Juryns motivering: 

”Förslaget Två torg hanterar koppling till staden, entrésituation, inre organisation samt rumsuppfattning på ett mycket övertygande sätt. Uppgiften att förmedla ett intryck av välkomnande och inkluderande har förslagsställarna lyckats lösa, såväl exteriört som interiört. Husets inre kvalitéer lyfts fram och förstärks liksom den öppna tillgängliga plats som skapas i Mariatorgets sydvästra hörn. Förslaget uppvisar kompetens och lyhördhet mot staden och befintlig byggnad.”

Nu påbörjas planeringen inför ombyggnationen samt dialog med antikvariska myndigheter. Tänkt byggstart är sommaren/hösten 2018. Ombyggnationen beräknas ta cirka ett år.

Jury: 
Marie Ledin, ledamot i Stockholms Stadsmissions styrelse 
Marika Markovits, direktor, Stockholm Stadsmission 
Thomas Sandell, chefsarkitekt, Sandellsandberg arkitekter AB 
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturanalys

Annons