Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Fokus Skärholmen lockar stort antal byggaktörer

Visionsbild för Vårbergsvägen i Skärholmens stadsdelsområde. Bild: Stockholms stad.
Visionsbild för Vårbergsvägen i Skärholmens stadsdelsområde. Bild: Stockholms stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 okt 2017

Stockholms stad planerar att direktanvisa 590 lägenheter efter jämförelseförfarande och denna vecka utvärderas ett trettiotal byggaktörer utifrån fyra olika kriterier där social hållbarhet är ett av de viktigaste.

- Det är jätteroligt att så många vill vara med och bidra till utvecklingen av Skärholmen! 
Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utveckla de kvaliteter som redan finns i området och samtidigt bidra till ökad social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.

 

Under ansökningsperioden inkom 53 ansökningar från cirka 30 olika byggaktörer. Markanvisning kommer att ske i områdena Mälaräng, Skärholmsdalen och Vårbergsvägen. Både hyresrätter och bostadsrätter har efterfrågats. Nu pågår arbetet med att utvärdera ansökningarna för att så snart som möjligt kunna offentliggöra tilldelningen.

Inom Fokus Skärholmen testas nya arbetssätt som bland annat innebär att markanvisning sker senare under planprocessen och dessutom innehåller sociala kriterier. med koppling till det lokala behovet.

- Intresset för att bygga i Skärholmen är stort! Många vill bidra till ett socialt hållbart Skärholmen och det är väldigt roligt att se byggaktörernas engagemang och kreativitet. Det finns många bra idéer och förslag att arbeta vidare med, säger Louise Bill, projektledare.

Inkomna ansökningar och förslag utvärderas nu av en utvärderingsgrupp med representanter från flera förvaltningar och extern expertkompetens kring social hållbarhet. Framförallt utvärderas vilka stadsbyggnadskvalitéer som de sökande har för avsikt att tillskapa platserna samt åtgärder för ökad social hållbarhet.

Fakta om Fokus Skärholmen

  • Profilprojekt för social hållbarhet i Stockholms stad
  • Består av fyra områden i Skärholmens stadsdelsområde (Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng)
  • 6300 bostäder planeras
  • Femton detaljplaner
  • Samråd pågår för fyra detaljplaner; varav tre är aktuella i denna markanvisningsprocess (Mälaräng, Skärholmsdalen, Vårbergsvägenoch Mälaräng).

Annons