Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Inbromsning för byggandet

Bild: Industrifakta.
Bild: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 okt 2017

Nu kommer signaler på att tillväxten på byggmarknaden mattas av, om man får tro de arkitekter och tekniska konsulter som ingår i Industrifaktas löpande konjunkturindikatorer.

Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med blygsamma en procent i genomsnitt. Detta visar en tydlig inbromsning jämfört med undersökningen som gjordes efter årsskiftet i år.

Varje halvår sammanställer analysföretaget hur orderstock och arbetsvolym förändras hos en panel med konsulter relaterade till byggmarknaden. Enligt konsulternas orderstockar kommer den samlade aktiviteten på husbyggnadsmarknaden att växa med i storleksordningen två procent det kommande 12 månaderna.

Utfallet i den senaste mätningen indikerar visserligen en fortsatt tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året men i avsevärt lägre takt än de senaste två åren. Bostadsbyggandet spås växa ytterligare något, medan kontor och handel troligen kommer att utvecklas svagare än andra sektorer på marknaden.

Källa: Industrifakta AB

Annons