Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Riksbyggen och Inmec utvecklar Svartviks Strand

Bild: Riksbyggen.
Bild: Riksbyggen.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 sep 2017

Sammanlagt planerar Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec att bygga cirka 190 nya bostäder i blandade upplåtelseformer, både hyres- och bostadsrätter, vid Svartviks strand, Upplands Bro.

De nya bostäderna vid Svartviks strand kommer att ligga med närhet till pendeltågsstationen i Kungsängen, ett perfekt pendlarläge. Upplands-Bro kommun har en tydlig målsättning att skapa förutsättningar för bostäder med varierade upplåtelseformer och med närhet till service och kollektivtrafik.

– Byggandet av bostäder vid Svartviks strand kommer att ge oss kommuninvånare bättre tillgång till Mälaren genom det allmänna torg, parken och strandpromenaden som planförslaget innehåller. Ett bra exempel på hur mål i översiktsplaner och våra riktlinjer för bostadsförsörjning blir till verklighet, säger Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Upplands-Bro.

Riksbyggen, Inmec och kommunen har i möjligaste mån utrett och arbetat in de frågor som lyfts i yttranden från kommuninvånare och myndigheter i samband med samrådet.

– Riksbyggens utvecklade planförslag har anpassats än mer till omgivande bebyggelse och vårt team har fått arbeta igenom gestaltningsfrågorna ordentligt. Jag känner att förslaget vi nu presenterar för granskning kommer skapa riktigt bra förutsättningar för en framtida stations- och vattennära livsmiljö för både våra kommande kunder och för kommuninvånarna, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

 

Annons