Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

”Stockholmarna vill bygga Östlig förbindelse”

Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare
Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare
Publicerad av
Christer Wiik - 25 sep 2017

Stockholms län är just nu en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Det ställer stora krav på utbyggd kollektivtrafik och nya vägar. ”Att i det läget lägga den Östliga förbindelsen på is är oklokt. En ny opinionsundersökning från Demoskop visar att hela 64 procent av invånarna i Stockholms län är mycket eller ganska positiva till att bygga Östlig förbindelse. Endast 6 procent är emot”. Det säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare. 

- Stockholmsregionen växer med två bussar varje dag. För att hantera den kraftiga befolkningsökningen måste det investeras i utbyggd kollektivtrafik och nya vägar. Det är enda sättet att matcha alla nya bostäder som kommer att byggas den närmaste tjugoårsperioden är att färdigställa ringleden runt Stockholm. Analyser visar att trafiken kan minska med i genomsnitt elva procent i innerstaden om den Östliga förbindelsen byggs, säger Maria Rankka,

- Effektiva och miljövänliga transporter är betydelsefullt för huvudstadsregionens utveckling. Politikerna i Stockholm har väljarna emot sig nu när de vill lägga planerna på en Östlig förbindelse i malpåse, avslutar Maria Rankka.

Fakta om Demoskopmätningen:
* Hela 64 procent av invånarna i Stockholms län tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att Östlig förbindelse byggs.
* Hela 62 procent av invånarna i Stockholms län tycker att framkomligheten för biltrafiken är mycket eller ganska dålig. 
* Hela 72 procent av invånarna i Stockholms län tycker att parkeringsmöjligheterna är mycket eller ganska dåliga. 

 

Annons