Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Lidl bygger konceptbutik styrd av hållbarhet

Bild: Link Arkitektur.
Bild: Link Arkitektur.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 sep 2017

I Sigtuna Stadsängar är på väg att bli en av Sveriges mest hållbara stadsdelar. Ur ett hållbarhetsperspektiv är kraven på stadsdelens nya handelsplats tuffa. Efter en utvärdering av de olika alternativ som deltog i markanvisningstävlingen har nu Sigtuna Stadsängar beslutat att Lidl etablerar butik enligt helt nytt koncept.

 Lidl har tagit fram ett nytt butikskoncept som styrts av hållbarhet. Den första butik som öppnades enligt det nya konceptet har belönats med miljöcertifieringssystemet BREEAMs högsta klass – Outstanding. Den nya konceptbyggnaden har även vunnit pris som världens mest miljövänliga handelsbyggnad.

- Som sigtunabo känns det speciellt kul att vinna markanvisningen i Sigtuna Stadsängar. Vi är stolta över vårt nya butikskoncept och jag är oerhört glad över att etableringen motsvarar de synpunkter och önskemål som framkommit under samrådet och medborgardialogen, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

Den unika byggnaden i Sigtuna Stadsängar är utarbetad för att uppfylla BREEAMs högt ställda miljökrav. Bland annat säkerställs att byggnationen inte påverkar platsens artrikedom. Det görs med hjälp av ekozoner på parkeringen och gräsplanteringar på taket. Solceller på taket producerar en del av butikens el. Utanför kommer besökarna kunna ladda sina elcyklar och elbilar. Genom smart logistik minskas även antalet transporter till och från butiken. Det innebär att varor till livsmedelsbutiken endast behöver levereras en gång per dag, vilket minimerar utsläpp och bullerstörningar. Transporterna sker dessutom med klimatsmarta lastbilar.