Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Nu drar Fokus Skärholmen igång

Foto: Stockholms stad.
Foto: Stockholms stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 sep 2017

Nu påbörjas samrådet för de första detaljplanerna inom Fokus Skärholmen. Utöver nya skolor, förskolor och lokaler för handel så innehåller de första planerna sammanlagt 3 700 bostäder. Totalt kommer projektet ge 6 000 nya bostäder, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande. 

Nytt i markanvisningsprocessen är att byggaktörerna måste visa hur de bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i området – det är ett nytt arbetssätt som inte tidigare använts i staden. 

- Fokus Skärholmen är ett av våra absolut viktigaste och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Genom att ändra hur vi planerar och arbetar har vi över 6000 bostäder i plan, i ett område där marknaden för bara några år sedan sade att det inte gick att bygga, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Samtidigt som samrådet påbörjas går markanvisningar för 500 bostäder ut i ett öppet jämförelseförfarande. Markanvisningarna kommer att tilldelas på fast pris baserat på hur väl förslaget bidrar till att förbättra den sociala hållbarheten.

- Genom att konkurrera på kvalitet och inte bara pris utmanar vi marknadens innovationskraft. Vi tror att det finns många goda idéer som de aktörer som ska bygga här kan ta med sig in i projektet. En viktig del kommer vara att de visar hur de kan bygga för en lokal marknad och hur de hanterar boendekostnaderna, säger Roger Mogert.

Fakta 
Projektet Fokus Skärholmen påbörjades 2015 och de första detaljplanerna planeras antas 2018. Totalt planeras drygt 6000 bostäder i området inom ett antal så kallade fokusområden. Projektet är ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Planeringen sker i tät samverkan med stadsdelsnämnden och genom en lokalt förankrad process, bland annat tidiga dialoger.