Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder

Foto: Industrifakta.
Foto: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 aug 2017

Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistiken på fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder under första halvåret i år. Men även om siffrorna visar stark tillväxt jämfört med samma period 2016, kan man notera en tydlig avmattning av ökningstakten.

Årstakten för första halvåret i år, visar en ökning med ca 18 procent jämfört med helårsproduktionen 2016. Vid samma tillfälle förra året låg årstakten i nyproduktionen på + 50 procent jämfört med helårsvolymen 2015.

- Att tillväxten nu bromsar in på höga nivåer är inte förvånande säger Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta.

-Vi har länge fått indikationer på att branschen går för högtryck och att kapacitetstaket snart är nått. Det finns flaskhalsar överallt i byggsektorn.

Industrifakta bedömer att bostadsbyggandet kommer att växa ytterligare något i år för att sedan vända ned 2018.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg