Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Ny vd och nya utmaningar för Stålbyggnadsinstitutet

Björn Åstedt, ny vd för Stålbyggnadsinstitutet. Foto: Lars Hamrebjörk
Björn Åstedt, ny vd för Stålbyggnadsinstitutet. Foto: Lars Hamrebjörk
Då stål, enligt Björn Åstedt, är 100 procent återvinningsbart fungerar det särskilt bra i den framväxande cirkulära ekonomin. Foto: Lars Hamrebjörk
Då stål, enligt Björn Åstedt, är 100 procent återvinningsbart fungerar det särskilt bra i den framväxande cirkulära ekonomin. Foto: Lars Hamrebjörk
Stål har en plats att fylla i val av byggnadsmaterial, anser Björn Åstedt. Bild från bygge i Arenastaden i Solna. Foto: Lars Hamrebjörk
Stål har en plats att fylla i val av byggnadsmaterial, anser Björn Åstedt. Bild från bygge i Arenastaden i Solna. Foto: Lars Hamrebjörk
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jul 2017

Stålbyggnadsinstitutet har en ny vd, Björn Åstedt. Med honom vid rodret fortsätter arbetet med att fokusera på teknik för stålbyggande, CE-märkning och stålets fördelar som byggmaterial.

Den 1 januari 2017 tillträdde Björn Åstedt som ny vd för Stålbyggnadsinstitutet, SBI. Björn Åstedt är civilingenjör väg och vatten från KTH och var tidigare teknisk chef på SBI. Han har lett flera verksamheter inom SBI som till exempel certifieringsprojekt, kurser och litteraturproduktion där den nya handboken för traverskranbanor finns som ett referensverk. Vad har han hittills gjort sedan tillträdet?

Första bitarna har varit att fortsätta fokusera på frågorna kring CE-märkning, en fråga som varit uppe på tapeten under flera år för SBI:s del.

– Det är en fråga som jag arbetat med under många år och det har jag gjort också i min tidigare roll.  Den lever vidare och kräver kontinuerligt underhåll, säger Björn Åstedt.

Kravet som kom, att alla byggprodukter som det byggs med, ska vara CE-märkt och levereras med tillhörande prestandadeklaration efterlevs nämligen inte alltid. Det gör att det finns en situation på marknaden där aktörer fortsätter leverera produkter utan att uppfylla gällande lagkrav.
 

– Det där leder till en osund konkurrens och det är viktigt att försöka stävja den. Vi samarbetar med bland annat Boverket och andra branschorganisationer för att öka efterlevnaden och hos byggnadsnämnder och kontrollansvariga har vi upplevt att man inte har hängt med i vilka regler som gäller numera, säger Björn Åstedt.

Björn Åstedt framhåller att detta arbete främst är till för att hjälpa stålbyggnadsverkstäderna, med syftet att de ska kunna arbeta på lika villkor. För att vara medlemsföretag i vår organisation krävs att de som omfattas av CE-märkningskraven också är det.

 En annan viktig målgrupp för SBI är konstruktörer, som erbjuds kontinuerliga utbildningar och också frivilliga certifieringar för stålbyggnadskonstruktörer.

– Idag finns inget motsvarande för andra byggmaterial. Vi känner att det borde vara naturligt att man som konstruktör ska kunna visa att man har tillräcklig kompetens och kunna verifiera sin förmåga. Det ger också beställare av konsulttjänster en säkerhet i att arbetet blir professionellt utfört och med god ekonomi, säger Björn Åstedt.

Stålets position på marknaden

Gällande stålets position på byggmaterielmarknaden återfinns stålet i alla delar.

– Inom industribyggandet skulle jag säga att stålet dominerar, säger Björn Åstedt.

När det handlar om bostadsbyggandet, som i regel förknippas med betong och på senaste tiden med mer träbyggande, ser Björn att det finns en plats för stålet också. Stål är ett mycket flexibelt material som går utmärkt att kombinera med andra material och vad det gäller arkitektoniskfrihet är det bara fantasin som sätter gränserna.

– Vi går kanske mot ett varmare och fuktigare klimat och att fortsätta bygga med organiska material i våra hus finns en uppenbar risk med. Där tror jag att det finns ytterligare plats för oorganiska material, säger Björn Åstedt.

Och vidare i miljöaspekter framhåller Björn Åstedt att stål är ett material som är 100 procent återvinningsbart och det passar väl in i den framväxande cirkulära ekonomin.

– Det känns märkligt när hus rivs och skickas till tippen. Kan materialet användas igen så finns det stora miljövinster, säger Björn Åstedt.

Dock har vi på senare tid uppfattat risker med att man från kommunal nivå favoriserar vissa byggmaterial.

 

– Vi tror att det inte är särskilt sunt eller rätt väg att gå. Särskilt när det inte finns någon riktig vetenskaplig bakgrund till det tankesättet, säger Björn Åstedt.

 

Satsningar på kommunikation
Sedan Björn Åstedt tillträdde ska SBI också inta en mer central roll för att synliggöra den kontinuerliga förnyelsen och innovationskraften som finns inom stålbyggnad. Detta efter ett beslut togs av medlemsföretagen vid årsmötet 2016.

– Vi känner ett behov av att visa lite bättre varför man ska bygga med stål och visa på stålets fördelar. Det är en viktig del att kunna nå marknaden och intressenter och visa på vilka sätt man kan använda vårt byggmaterial, säger Björn Åstedt.

 

Text: Axel Johansson

Fakta
Stålbyggnadsinstitutet är en fristående organisation finansierad genom Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, industri samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Stiftelsens cirka 125 intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen.

Källa: www.sbi.se

Annons: www.huddingesteel.se

 

 

Huddinge Stål