Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, apr, 22 2018
Senaste Nytt

Hökarängsskolan byggs om

Foto: Jonas Sundwall, Tyréns AB.
Foto: Jonas Sundwall, Tyréns AB.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jul 2017

SISAB har tilldelat Veidekke, tillsammans med dotterbolaget Veitech, uppdraget  att genomföra en ombyggnation av Hökarängsskolan. Projektet är en generalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 187 miljoner kronor.

I Veidekkes uppdrag ingår en total ombyggnation av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ytskikt, ventilation och övriga installationer kommer både renoveras och moderniseras.

Fastigheten är ursprungligen från 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. En utmaning med projektet är att man kommer spränga under skolbyggnaden för att skapa yta för teknikutrymmen. Produktionen är indelad i etapper och stor hänsyn tas till kvarvarande elever och personal på skolan.

Hökarängsskolan är det andra ombyggnadsprojektet som Veidekke utför åt SISAB i samverkan.

-Vi är mycket glada och stolta över att fått fortsatt förtroendet från SISAB. Nu ser vi framemot att tillsammans komma igång med produktionen och varsamt modernisera den vackra Hökarängsskolan. Genom att involvera alla berörda parter finner vi de bästa lösningar på utmaningar som teknikutrymme under jord, säger Per Wall, Avdelningschef Veidekke

Projektet startar omgående och beräknas stå klart sommaren 2019.

-Detta är Veitechs första projekt där vi arbetat redan från tidigt anbudsskede tillsammans med Veidekke och skapat en bra gemensam projektorganisation med hög installationskompetens. Under bygghandlingsprojekteringen har vi arbetat med en noggrann parallellkalkyl och beredning av installationsdelarna i projektet. Det är mycket glädjande att SISAB värderat att redan tidigt engagera oss och Veidekke i projektet, säger Karl Stenqvist VD på Veitech.

-Många av SISAB:s skolor har ett kulturhistoriskt värde. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ansvar för att förvalta och utveckla vårt bestånd i takt med att Stockholm växer. Projektet på Hökarängsskolan kommer att säkerställa att skolan kan användas av stadens barn och unga i många år framöver, säger Claes Magnusson, vd på SISAB.