Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Fojab och Fler bostäder utvecklar Sigtuna stadsängar

Foto: Sigtuna stadsängar.
Foto: Sigtuna stadsängar.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 jul 2017

Nyligen tecknade FOJAB arkitekter och Fler Bostäder avtal med Sigtuna stadsängars exploaterings AB och kommer bygga två kvarter i den nya stadsdelen. 

Sigtuna stadsängar är en helt ny stadsdel belägen strax norr om den gamla stadskärnan i Sigtuna med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. FOJAB och Fler Bostäder kommer utveckla och bygga två kvarter om cirka 60 bostadsrättslägenheter i kvarteren 17 och 18. 

Höga hållbarhetsmål har varit tongivande för projektidén vilket rimmar väl med Sigtuna stadsängars ambitioner. FOJAB och Fler bostäder kommer i synnerhet att satsa på social hållbarhet.

– Vi är glada över att tillsammans med Fler Bostäder fått förtroendet att vara med att utveckla Sigtuna Stadsängar. Utifrån en stark idé arbetar vi fram ett unikt projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Genom att ta ett större ansvar för helheten fördjupar vi vår kompetens, säger Kjell Adamsson, arkitekt och affärsutvecklingschef på FOJAB.

Projektidén tar sin utgångspunkt i den idylliska stadskär­nan i Sigtuna med dess kvalitéer vad gäller kvartersstruktur, ma­terialitet och skala. Blandningen inom kvarteret får sin form genom olika typologier; radhuset, flerbostadshuset och villan, staplade på varandra. Bostäder i bottenvåningen öppnar upp mot gatan med multifunktionella rum. Grönska växer upp på fasaderna som vänder sig mot gården. I kvarteret har man direkt kontakt med staden och gemensamma platser för att umgås, kopplat till natur och grönskande gårdar.

Säljstart beräknas till januari 2018 och byggstart sker under våren 2018.