Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Så ska en överdäckning av centralstationen utveckla Stockholm

Vy över spårområdet på Stockholm Central.  Nu när Citybanan öppnar försvinner pendeltågen från denna plats. Foto: Christer Wiik
Vy över spårområdet på Stockholm Central. Nu när Citybanan öppnar försvinner pendeltågen från denna plats. Foto: Christer Wiik
Överddäckningsområdet i Stockholm Central. Bild: Jernhusen
Överddäckningsområdet i Stockholm Central. Bild: Jernhusen
 Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen. Foto: Christer Wiik
Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen. Foto: Christer Wiik
Roger Mogert (S) stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholms stad. Foto: Christer Wiik
Roger Mogert (S) stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholms stad. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 29 jun 2017

Centralstationsområdet är Stockholms sista stora centrala utvecklingsområde och har en potentiell byggyta på ca 140 000 kvadratmeter. Utvecklingen av området uppskattas kunna generera 50 000 nya jobb i Stockholmsregionen och stå för 25 procent av nya arbetstillfällen i Stockholms centrala affärsdistrikt. Det enligt en ny rapport från det internationella analysföretaget Burohappold som på uppdrag av Jernhusen beräknat och analyserat effekterna av att utveckla det nya centralstationsområdet i Stockholm City.

Rapporten visar att den överdäckning av spårområdet som Jernhusen och kommunen planerar beräknas bidra med 3,5 miljarder i form av bruttoförädlingsvärde. Det innebär ekonomiska effekter som är sju gånger större än i dagsläget.
– Läget och den nya stadsdelen vid Centralstationen är mycket attraktivt för många företag, både nationella och internationella, som efterfrågar moderna kontorslokaler i centrala områden för att vara tillgängliga för kunder och kunna locka rätt kompetens, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen.

En förtätning av centralstationsområdet skapar förutsättningar för Stockholm att växa där det behövs mest, med minsta möjliga påverkan på miljö och grönområden.
– Överdäckningen av centralstationen är en möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholm City. Med det här projektet har vi möjligheten att binda ihop staden, skapa nya flöden och offentliga platser. Det kommer gynna både stockholmare och besökare, säger Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Rapporten visar att arbetstillfällen i city ger 10 procent större bidrag till stadens ekonomi än arbetstillfällen utanför city. Stationsnära stadsdelar bidrar dessutom till väsentligt minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt en undersökning från forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet innebär det i detta fall upp till fem gånger mindre koldioxidutsläpp jämfört med att bygga på andra platser utan samma närhet till kollektivtrafik.
– Genom att förbättra och utveckla Sveriges största kommunikationsnod kan fler människor ges möjlighet att tågpendla smidigt till och från jobbet. Det bidrar till tillväxt i hela regionen då förkortade avstånd till jobbet gör det mer attraktivt att bo i hela den utökade regionen, säger Ann Wiberg.