Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Bygget av nya Danderyds sjukhus kräver nya lösningar och metoder

Bild: Locum/Ebab
Bild: Locum/Ebab
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 jun 2017

Nu går bygget av den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus in i en ny fas. Den sju våningar höga byggnaden ska fyllas med den senaste tekniken för att bli ett av Sveriges modernaste sjukhus. Ett precisionsarbete där Ebab valt att använda en digital 3D-modell längs hela kedjan - från projektering till produktion.

Danderyds sjukhus invigdes 1964 och den nu pågående ny-och ombyggnationen är den mest omfattande moderniseringen sedan dess. Ebab fick uppdraget att projektera och projektleda satsningen som ska resultera i en kapacitetsökning från dagens 80 000 akutpatienter per år till 95 000. Målet är också att den nya akutvårdsbyggnaden ska effektivisera och modernisera arbetssättet för vårdpersonalen och sätta patientens behov i centrum.

De senast lösningarna inom vården kräver stora tekniska installationer och hög noggrannhet vid byggnationen. Ebab satsade därför på ett arbetssätt som nu är på väg att revolutionera byggvärlden och som medför stora vinster för projektering och produktion.

- Vi bygger 28 000 kvadratmeter med en precision på 5 millimeter. Minsta lilla avvikelse får stora konsekvenser. Vi beslutade därför att inte använda oss av traditionella ritningar i projektet utan arbetar med BIM – Building Information Model, säger Johan Öberg, projekteringsledare i projektet på Ebab.

BIM möjliggör en 3D-visualisering av den färdiga byggnaden där all information, in i minsta detalj, finns tillgänglig för samtliga som deltar i byggprocessen. Rent praktiskt innebär det att byggledarna ute på bygget nu arbetar med bildskärmar i stället för pappersritningar. Vid ett traditionellt drivet projekt av denna storlek kan det handla om 3 000-4 000 ritningar. Nu finns all denna information alltså samlad i den samordnade modellen. Arbetssättet innebär inte enbart att hög precision uppnås utan effektiviserar också processen.

– När vi ska installera så mycket teknik på en begränsad yta gäller det att göra allt i rätt ordning. Vi riskerar annars att gå i vägen för varandra vilket kan leda till förseningar. Med BIM-teknik är det mycket lätt att se exakt hur vi måste arbeta för att bygget ska bli effektivt.

3D-modellen kommer även vara till stor nytta vid förvaltningen av fastigheten långt fram i tiden. Både i det löpande underhållet av de tekniska installationerna och vid renoveringar.

- I BIM-modellen finns enorma mängder information samlad. Om du väljer att gå in på detaljnivå och klickar på exempelvis en justeringsventil för värme, så kan du få fram information om dimensioner och modell. Ja, till och med var reservdelar kan köpas, säger Johan Öberg.

Den nya byggnaden vid Danderyds sjukhus ska vara driftsatt för vårdverksamhet i slutet av 2019 och kommer då innehålla en ny akutmottagning med ambulansinfart.

I övrigt kommer byggnaden bland annat innehålla röntgen, intensivvård, intervention, operationssalar samt en ny sterilcentral. Stockholms läns landsting är beställare och Locum är byggherre.