Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Ladza Fastigheter gör jättesatsning på Ekerö Arena

Bild: Ladza Fastigheter.
Bild: Ladza Fastigheter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 20 jun 2017

 Ekerös får nytt och efterlängtade badhus, men inte bara det, utan även en multiarena för sport och konserter, uppvärmda fotbollsplaner och ett helt unikt skidspår som går under marken och är öppet året runt.

Här finns också bostadsrätter och hyresrätter, småskalig handel och ett fint hotell. Man bygger även skolor – bland annat ett idrottsgymnasium. Och i direkt anslutning till området en ny infartsparkering med skatepark på taket.

– Det har länge funnits en mängd önskemål från kommuninvånarna, säger Janne Björklund från Ladza Fastigheter. Det handlar till exempel om ett badhus, fler och bättre möjligheter till aktiviteter för ungdomar och fler bostäder

– både bostadsrätter och hyresrätter. I flera år har det pratats om det här. Men nu tycker vi att invånarna i Ekerö kommun inte borde behöva vänta längre. Det är dags att gå från ord till handling och göra något som vi alla kan uppskatta och vara stolta över.

– Ja. Och vi vill inte att Ekerö bara ska få ett badhus, säger Olle Nordberg. Vi vill skapa en helt ny spelplan – en arena för idrott, fritid, kultur, utbildning och handel. En plats där man bor, arbetar och spenderar sin fritid – vi kallar det Ekerö Arena.

Träkvistavallen – ett naturligt val
Att förlägga Ekerö Arena till området kring Träkvistavallen ses som ett naturligt val, då marken redan nu nyttjas för flera av projektets delar.

– Enligt experter på stadsplanering är Träkvistavallen ett oerhört logiskt och bra val, säger Janne. Det är i princip endast bostäder och handel som behöver skrivas in i planen. Fullt utbyggt skapas det flera hundra arbetstillfällen – många där ungdomar kan slussas in i arbetslivet. Vi skapar trygghetsboende för pensionärer, boulebanor, friskvård, restauranger och livsmedel – på ett och samma ställe. En annan fördel är att kommunen inte kommer behöva allokera hundratals miljoner i framtiden på att underhålla och reparera Träkvistavallen. Det medför också att behovet av att bygga fler hallar på Mälaröarna minskar, vilket i sin tur gör att man kan satsa de pengarna på andra saker – där de kanske behövs bättre. Win, win helt enkelt!

– Och miljövinsterna blir också stora då vi samlar flera funktioner på samma plats. Det blir mycket mindre trafik, säger Olle och ler. Färre kommer behöva pendla och det blir mindre åkande fram och tillbaka även på öarna. Och självklart ska vi med dagens moderna teknik bygga in så mycket klimat- och miljötänk som möjligt i själva byggnaderna.

Med utgångspunkt från översiktsplan och undersökningar
– När vi började arbeta med idén, utgick vi från vad som stod i kommunens egen översiktsplan, kommunstyrelseprotokollen och dokument från kultur- och fritidsnämnden, fortsätter Janne. Vi såg snabbt att det fanns flera behov och många frågeställningar. Vi bestämde att projektets främsta uppgift skulle bli att tillgodose just de här behoven. Och ge svar på frågorna.

Men Janne och Olle nöjde sig inte med att utgå från de planer kommunen hade satt upp, utan ville även veta vad människor i allmänhet ansåg vara det viktigaste inför framtiden – hur de såg på Mälaröarna och hur deras önskelista såg ut.

– Tack vare undersökningen Vision Mälaröarna 2050, som vi på Ladza var med och tog fram, kunde vi snabbt se vilka områden Ekeröborna tyckte var viktigast att prioritera, säger Olle. Vi prickade av dem en efter en i vår plan. Men vi ville även veta vad människor utanför Ekerö kommun tyckte om Mälaröarna. Därför genomförde vi tillsammans med Nordiska undersökningsgruppen en egen attitydundersökning som också legat till grund för vårt arbete. Den riktade sig uteslutande till människor utanför Ekerö kommun. På så sätt har vi fått en helhetsuppfattning.

Ett starkt team
Ett så pass komplext projekt som Ekerö Arena, kräver duktiga och erfarna människor. Därför beslutade Olle och Janne på ett tidigt stadium att hitta en person som starkt kan bidra till projektet. Frågan gick till Ulf Adelsohn – som genast tackade ja till uppdraget som ordförande.

– Ulf har helt rätt bakgrund, säger Olle. Med ett yrkesliv inom både kommun- och rikspolitiken, samt som landshövding, är han en ovärderlig resurs för oss. Han har drivit större projekt tidigare och vet vad som krävs.

– Han tror verkligen på Ekerö och det här projektet, fortsätter Janne. Som han sa efter att vi träffat både kommunpolitikerna och Ekerö IK – “Sällan har vi mött så många glada och positiva miner”. Ulf tror att det kan gå fort med “Ekerömått” mätt. Bara viljan finns och vi kan få till en överenskommelse mellan alliansen och oppositionen. Han har nämnt att det i kringliggande kommuner finns exempel på att en planändring inte behöver ta mer än drygt ett år.

Positivt över blockgränserna
Olle, Janne och Ulf presenterade förslaget om Ekerö Arena för hela kommunstyrelsen tidigare i våras. Mottagandet var minst sagt positivt. Visst fanns där frågor och funderingar, men överlag mottogs idén med stor optimism.

– Och förra veckan presenterade vi Ekerö Arena för oppositionen. Även där tyckte man att idén var mycket bra, löste många problem och bidrog till att utveckla kommunen och Ekerö som varumärke, säger Olle. Så nu känns det som att vi har brett stöd, över blockgränserna i kommunhuset.

– Ja, nu blir nästa steg att presentera Ekerö Arena för allmänheten – och kanske är det den delen som är viktigast av allt, poängterar Janne. Det är ju faktiskt alla som bor här som kommer ha glädje av anläggningen och då vill vi veta att vi gör rätt saker. Naturligtvis kommer människor ha olika åsikter, men vi vill ändå säkerställa att det vi gör är så bra som möjligt ­– för det stora flertalet. Vi måste vara helt transparenta i det här – det är då slutresultatet blir som bäst. Vi gör det tillsammans.

Ett forum för information och dialog – ekeroarena.se
Olle och Janne berättar att de inom kort kommer lansera sajten ekeroarena.se. Där kommer man kunna hitta all väsentlig information kring projektet. På forumet kommer det också finnas möjlighet till öppen dialog genom kommentarer, frågor och svar.

– Vi förstår att Ekerö Arena kommer göra skillnad för hela kommunen, säger Olle. Därför vill vi vara så tydliga som möjligt. Vi tror att projekt av den här typen bäst byggs i samförstånd med användarna – i det här fallet alla som bor och lever på Mälaröarna.

På frågan om varför de vill genomföra projektet Ekerö Arena svarar båda tveklöst och entydigt.

– Vi vill göra det för människorna som bor här och för att vi vill se ett samhälle som utvecklas med sin samtid – och för sin framtid. Vi vill att fler ska ges möjlighet att leva, bo och verka på Mälaröarna. Och på ett personligt plan, är Mälaröarna den plats som ligger oss absolut varmast om hjärtat.

Det här är Ekerö Arena:

Idrott och fritid:
• Badhus (äntligen!)
• Ny hockeyhall
• Ny bollhall (Multiarenan)
• Gym
• Padelbanor
• Uppvärmda fotbollsplaner (året runt)
• Friidrottsarena
• Skatepark (på taket!)
• Stockholms första skidspår inomhus (året runt)

Kultur:
• Ny fritidsgård (ersätter befintlig)
• Replokaler (Fabriken Ekerö 2.0)
• Dansstudio (Fabriken Ekerö 2.0)
• Filmstudio (Fabriken Ekerö 2.0)
• Kultur- och demoscen
• Konsertarena (Multiarenan)
• Gaming-studio/E-Sport

Utbildning:
• Birkaskolan (förskola och grundskola)
• Idrottsgymnasium
• Bildningsförbund

Boende:
• Hyresrätter (fokus unga) ca 100 st
• Seniorboende/trygghetsboende ca 40 st
• Bostadsrätter ca 110 st 

Service, restaurang, handel och hotell:
• Hotell & konferens (bl.a. Multiarenan) med ca 100 rum
• Konferens- och idrottsrestaurang
• Idrottsklinik
• Naprapat/massör
• Food court
• Service/handel
• Parkeringshus (infartsparkering) ca 800 parkeringar (100 st i dag)

–––––

Projektfakta:

Byggrätter
• ca 50 000 BTA bostäder & kommersiellt
• ca 18 500 BTA parkering

Hyresgäster – exempel
• Kommunen (direkt eller indirekt via operatörer t.ex. badhuset)
• Skolor (Birkaskolan)
• Hotelloperatör (Sodexo/Clarion)
• Badhus (Medley)
• Gym/hälsa/skidspår
• Seniorkoncept
• Hyreslägenheter 
• Bostadsrätter (parkeringar)

Investeringsvolym
• ca 750-800 miljoner kronor (exkl. bostadsrätter)