Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Fem konsortier går vidare i markanvisningstävling för Hovet/Söderstadion

Foto: Wikipedia.
Foto: Wikipedia.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 apr 2017

Nu är fem vinnare utsedda i steg ett i markanvisningstävlingen för Söderstadion- och Hovet-tomten. Markanvisningen genomförs i två steg. Steg ett är en anbudstävling på pris, och steg två ett jämförelseförfarande av vad de vinnande anbudsgivarna vill utveckla på platsen.

De vinnande konsortierna är:

1. Atrium Ljungberg, Wallenstam AB och Åke Sundvall Projekt AB

2. Veidekke Bostads AB, Niam, Stos Fastigheter AB och Rikshem

3. Index Residence AB och CA Fastigheter AB

4. JM och Castellum Stockholm AB 

5. Klövern, NCC

 

De vinnande prisnivåerna är 30.100 kr/kvm för bostadsanvändning, 17.200 kr/kvm för kontorsanvändning och 10.000 kr/kvm för handel i bottenvåningar.

Steg Två i tävlingen innebär att vinnarna, utifrån platsens förutsättningar, ska ta fram en volymutredning och en konceptidé för hur bebyggelse kan utvecklas på platsen. Förslagen kommer att utvärderas på fem kriterier i ett så kallat jämförelseförfarande.

Det vinnande bolaget eller konsortiet får markanvisning på området och fortsätter samarbeta med staden kring utvecklingen av platsen under kommande detaljplaneprocess.

Den bedömningsgrupp som tar ställning till de inkomna förslagen i jämförelseförfarandet består av Mats Viker, vd för SGA Fastigheter, Pelle Berglund, vd för Svenska Bostäder, Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad samt ytterligare en ännu inte namngiven person.

 

Deltagarna i steg två har fram till september 2017 på sig att inkomma med förslag. Därefter vidtar bedömningsarbetet. Beslut om markanvisningen ska kunna fattas i november 2017.