Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Undersökning: Kollektivavtalet inte tillräckligt flexibelt

Mats Åkerlind, vd för Sveriges Byggindustrier. Foto: Sveriges Byggindustrier.
Mats Åkerlind, vd för Sveriges Byggindustrier. Foto: Sveriges Byggindustrier.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 apr 2017

En färsk undersökning som Sveriges Byggindustrier gjort med 400 medlemsföretag visar att mer än var femte företag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt.

Nästan två tredjedelar av de som svarat på enkäten tycker att företag inte valt att teckna kollektivavtal får konkurrensfördelar. 

− Våra medlemmar menar att de får mindre flexibilitet att hantera olika frågor jämfört med byggbolag som inte har kollektivavtal. Framför allt vill våra medlemmar kunna hitta möjligheter till lokala överenskommelser med en rimlig balans mellan uppdragsgivarens krav och medarbetarnas villkor. Exempelvis borde större flexibilitet möjliggöras för företaget att förlägga arbetstiden utifrån beställarens önskemål eller ordningsföreskrifter. Lokala överenskommelser gör också att osäkerheten minskar om vad som gäller vilket i sig minskar risken för konflikter, säger Mats Åkerlind, tillförordnad vd på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier förhandlar tre avtal på byggområdet med fem fackförbund. Ett nytt Tjänstemannaavtal blev klart den 11 april medan Byggavtalet och Väg- och banavtalet löper ut den sista april. 

− En av byggbranschens största utmaningar är att alldeles för få väljer kollektivavtalet vilket snedvrider konkurrensen. Nu är vi inne i sluttampen på årets avtalsrörelse och förhoppningen är att kunna sluta treåriga avtal för samtliga området. Det skulle ge oss tid att på allvar utveckla våra kollektivavtal till att bli attraktivare så att fler väljer att teckna dem, avslutar Mats Åkerlind.

Enkätundersökningen är genomförd mars månad och 357 medlemsföretag har svarat på enkäten.