Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Hagastaden utvecklas

Bild: Järntorget.
Bild: Järntorget.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 18 apr 2017

I början av april fattade Exploateringsnämnden efter anbudstävling beslut om markanvisning av två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen är planlagda för bostäder och innehåller tillsammans cirka 300 lägenheter.

- Hagastaden är en spännande stadsdel och vi är glada att bidra till Stockholms utveckling med högkvalitativa bostäder i en urban miljö. Projektet är ett positivt tillskott i vår projektportfölj, säger Martin Arkad, VD för Järntorgetkoncernen.

Byggstart beräknas ske under våren 2018.