Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

​Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

Bild: Industrifakta
Bild: Industrifakta
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 apr 2017

Industrifakta beräknar att den totala ombyggnadsvolymen av flerbostadshus ökade med 3 procent under 2016 jämfört med 2015. Det var en något lägre ökningstakt jämfört med föregående år. Beräkningen bygger dels på bedömningar från Industrifaktas panel med 100 större kommunala och privata fastighetsägare dels på statistik över påbörjade ombyggnadsprojekt.

Enligt Industrifaktas panelföretag bromsar tillväxten in ytterligare i år och landar troligen runt 2 procent. Ombyggnad av kök och badrum fortsätter att dominera projekten och det gäller särskilt hos de kommunägda bostadsbolagen.

Att förnyelse av badrum, stammar och kök prioriteras anser Industrifakta bero på stora tekniska brister och uttjänt material i bostäder från miljonprogrammets dagar. Stödet till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden bör också ligga bakom de riktade insatserna.

Efter ett par år med svagare tillväxt räknar Industrifakta med att ombyggnadsaktiviteten tar större fart igen kring 2019, i samband med att nyproduktionen av flerbostadshus har bromsat in, vilket frigör kapital och resurser till ombyggnadsprojekt.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg