Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jan, 18 2018
Senaste Nytt

Sveriges största geoenergiprojekt till Malmberg

D.Carnegie & Co äger och förvaltar Jordbro fastigheter i Haninge kommun, Stockholm.
D.Carnegie & Co äger och förvaltar Jordbro fastigheter i Haninge kommun, Stockholm.
Publicerad av
Gäst (ej verifierad) - 17 feb 2017

Miljöteknikföretaget Malmberg kommer genomföra en totalentreprenad under 2017 för en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro, Stockholm. Fastighetsägare är D.Carnegie & Co. 1100 lägenheter samt ett antal lokaler ska förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi.

Entreprenaden innebär att 135 energibrunnar borras i fastighetsområdet ner till 355 meters djup vardera. Fem värmepumpcentraler prefabriceras enligt Malmberg EnerGeo™ som innebär smidig produktion med prefabricering och dockas sedan med energibrunnar och fastigheternas värmesystem. Sammanlagd installerad värmepumpeffekt blir 2,3 MW och beräknad energibesparing i förhållande till dagens fjärrvärmedrift är cirka 66%. Eller 8400 MWh som motsvarar gratisenergin som erhålls från berget.

Sara Malmberg, vd Malmberg Borrning AB kommenterar:
- Ytterligare en stor order för oss på Malmberg geoenergi vilket visar att vårt erbjudande inom geoenergi till fastighetssverige ligger helt rätt i tiden. Att få detta förtroende till att utföra kanske en av Sveriges största bergvärmeinstallationer för bostäder vinner alla på, inklusive vår miljö.”

Ulf Nilsson, vd D.Carnegie & Co kommenterar:
- Alla vinner på att vi satsar på fossilfritt med denna bergvärmeinstallation. Vi har för övrigt en helhetssatsning för alla våra bestånd där vi vill energieffektivisera för att minska förbrukningen med 25 procent på bara några års sikt, säger Ulf Nilsson VD för D. Carnegie & Co. - 
Satsningen i Jordbro ser vi fram emot att komma igång med inom kort och som kommer att ge en mycket bra energieffektivisering.

 

Om D.Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag inriktat på att äga och utveckla hyresbostäder i miljonprogrammen i Stockholmregionen.