Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jan, 18 2018
Senaste Nytt

Boverkets förslag på energikrav riskerar höja priset på nybyggnation

 

 

Publicerad av
Gäst (ej verifierad) - 16 feb 2017

Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för husköpare.
- Det är framförallt förstagångsköpare, ofta unga barnfamiljer, som kommer att drabbas. Eller pensionärer som flyttar till ett mindre enplanshus, säger Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen och adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet.

Trä-och Möbelföretagen, TMF, har - tillsammans med SP/RISE (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) - analyserat Boverkets remissförslag om skärpta kravnivåer och kommit fram till att kraven blir svåra att genomföra när det gäller mindre hus, särskilt enplanshus.
Dagens kravnivå har utgångspunkt på 55 kWh/m2 år för ett elvärmt hus och Boverket föreslår 35 kWh/m2år från och med år 2021.

TMF har sedan länge arbetat med att hitta och genomföra energieffektiva lösningar för att minska energiförbrukningen i nybyggda hus, och det finns andra och betydligt bättre metoder än Boverkets förslag.
TMF anser dessutom att Boverket underskattar produktionskostnaderna i sin konsekvensanalys. Boverkets förslag medför att många populära husmodeller måste gå över till dyrare uppvärmningssystem och förbättrade klimatskal – vilket ger kraftigt ökade produktionskostnader som blir väldigt kännbara för enskilda konsumenter.

- Boverket hävdar att kostnaderna ökar med 2-4 procent medan vår analys och beräkning snarare visar en kostnadsökning på 10-15 procent för ett mindre enplanshus. Det innebär 200 000-300 000 kronor per hus. Bostadsbyggandet riskerar dessutom att hämmas på grund av de ökade produktionskostnaderna, i kombination med andra åtgärder på bostadsmarknaden, säger Anders Rosenkilde.

TMF har - med hjälp av SP/RISE – tagit fram ett remissförslag på alternativa och genomförbara energikrav, som bland annat visar hur skärpningarna i energikraven 2021 kommer påverka några olika typhus. TMF är även initiativtagare till ett Innovationskluster för energieffektiva småhus.

Ta del av TMF:s bifogade remissförslag.

Fakta: Boverket planerar att införa de nya energikraven i två steg; 1 april 2017 med nya definitioner enligt EU-direktiv men i stort samma krav som nu och som steg två en skärpning 1 januari 2021 som ska uppfylla EU-direktivet om Nära Nollenergi.