Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

M vill riva Centralbron för att utvidga Stockholm city

Bild: Utopia Arkitekter.
Bild: Utopia Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 apr 2017

Moderaterna vill riva Centralbron i Stockholm och låta trafiken gå i tunnel och frigöra mark för handel, kontor, hotell och bostäder samt nya cykelvägar och publika ytor.  De har låtit Utopia arkitekter rita och WSP räkna och kommit fram till att det skulle vara fullt tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Dessutom öppnar sig nu ett ”investeringsfönster” eftersom Centralbron ändå är i behov av en renovering inom de närmaste åren.

Förslaget som presenterades ska ses som ett vallöfte och skulle innebära en investering på 10-12 miljarder kronor (ungefär som det pågående Slussenprojektet). Finansieringen skulle till stora delar kunna ske genom försäljning av byggrätter, dels inom det aktuella området, dels vid Loudden i södra Värtan där moderaterna nyligen föreslog att det borde byggas en tät stadsdel med ett landmärke i form av Sveriges högsta bostadshus.

Enligt moderaternas förslag skulle totalt 14.000 kvadratmeter bilväg vid Tegelbacken omvandlas till publik plats. Vidare rymmer förslaget 57.000 kvadratmeter kommersiella ytor (saluhall, kontor, hotell och handel) längs Vasagatan, under spårområdet och längs med Klara sjö. Vid Klara sjö föreslås även 10.000 kvadratmeter bostäder.

Längs med hela förslagets sträckning mellan Centralstationen och Riddarfjärden skulle dessutom tillföras 3.800 kvadratmeter park- och vistelseytor. Slutligen skulle en ny kanal mellan Riddarholmen och Gamla stan samt tre nya broar däremellan skapar ytterligare publika ytor och drygt 8.000 kvadratmeter som nytt vattenrum.