Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

St:Eriksplan kan få inomhuspark

Bild: Utopia Arkitekter.
Bild: Utopia Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 mar 2017

Utopia Arkitekter presenterar S:t Eriks inomhuspark, en inglasad parkbyggnad på S:t Eriksplan i centrala Stockholm. Parken är ett förslag för hur man från arkitektkontoret sida tycker att Stockholm i takt med att staden växer med fler bostäder och invånare också måste jobba mer aktivt och resultatorienterat för att utveckla fler och bättre icke-kommersiella inomhusmiljöer i staden.

De senaste årens starka fokus på produktion av nya bostäder i allt snabbare takt har gjort att vi ägnat allt för lite uppmärksamhet åt vad som händer mellan husen och med våra publika platser. S:t Eriks inomhuspark är ett konkret förslag på hur vi i staden kan skapa en icke-kommersiell publik inomhusmiljö för lek, umgänge, kontemplation och kulturupplevelser som kan användas en stor del av dygnet, året runt. Projektet är delfinansierat av Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli.

– Ju fler vi blir som ska kunna umgås och dela upplevelser utanför våra bostäder, desto bättre behöver våra publika platser vara utformade för att kunna möta framtidens större och mer komplexa behov. Många städer, inklusive Stockholm, har ett stort behov av fler icke-kommersiella publika inomhusmiljöer, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Byggnaden är vid sidan om parkmiljö tänkt för scenuppträdanden och pedagogik. Här kan en lång rad av stadens kommunala kulturella och pedagogiska verksamheter till en begränsad kostnad få en ny lokal till sitt förfogande. Författarträffar med högläsning, förskolebesök med blomplantering, teaterföreställningar, samrådsmöte i stadsbyggnadsfrågor, skolkonserter, föreningsmöten, konstutställningar, barnteater, gästspel från andra kulturcenter, medborgardialog, debatter, stadsodlingskurser, ”utomhusbio”… Parken kan inte minst en värdefull tillgång för förskolor och skolors pedagogiska arbete med inriktning på ekologi och förståelse för vår miljö och omvärld.

För Glasbranschföreningen är projektet intressant ur flera aspekter, så arkitektoniskt som materiellt och för samhällsnyttan.

- Glasbranschen arbetar för att skapa ljusa miljöer och Utopias förslag är spännande och attraktivt. Böjda laminerade glas ger både maximalt dagsljusinsläpp och styrka att tåla såväl konstruktionen som den utsatta stadsmiljön. Vi tror mycket på den här typen av parker, som vi ser som intressant för många olika platser runt om i landet, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Även projektets andra samarbetspartner, Sveriges Träbyggnadskansli, ser stora möjligheter med inomhusparken.

– S:t Eriks inomhuspark är verkligen ett inspirerande exempel på vilka fantastiska möjligheter trä ger när det gäller att skapa nytänkande och vackra lösningar och på köpte få ett byggmaterial som binder koldioxid under hela sin livstid säger Anders Josephsson, Sveriges Träbyggnadskansli.

Byggnaden blir knappt 23 meter hög, i nivå med takfoten på intilliggande hus, och får en yta på cirka 1 500 kvadratmeter. Parken är det första i en serie förslag för utvecklingen av Stockholm kallat Utopia Ideas, som Utopia Arkitekter kommer att lansera löpande under 2017 och 2018.

Arbetet fortgår nu med att hitta finansierings- och genomförandeformer för projektet i samtal med staden, byggherrar och finansiärer.