Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Centrala Norrtälje kan få nya kvarter

Bild: Riksbyggen.
Bild: Riksbyggen.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 mar 2017

Riksbyggen har lämnat in ett förslag till kommunledningen gällande ny bebyggelse i centrala Norrtälje . Busstorget i Norrtälje skulle kunna fyllas med stadskvarter och bussarna få en ny och bekvämare station på andra sidan Baldersgatan.

– I rollen som samhällsutvecklare vill Riksbyggen vara med och utveckla Norrtälje. Sedan tidigare är det klart att Riksbyggen ska uppföra 155 bostäder i Norrtälje hamn. Nu har vi ambition att ta ett steg till och har därför tagit fram ett förslag för hur Busstorget och intilliggande område skulle kunna utvecklas, säger Bengt Löfgren, projektledare på Riksbyggen.

Wingårdh arkitektkontor har ritat ett förslag till en stadsdel som utgår från stadens stråk och gator. Med en varierad bebyggelse där gamla och nya hus möts, bildas en förtätad atmosfär gjord för fotgängare.

I mitten av de nya stadskvarteren ligger ett södervänt torg. Det ramas in av bland annat den gamla missionskyrkan och den gamla arresten, men också av flera nya hus. Torget blir en av områdets många offentliga rum. Precis som i de gamla stadsdelarna är det meningen att man ska kunna gå genom några av kvarteren. 

– Vi vill bygga vidare på Norrtäljes variationsrika karaktär, och har därför föreslagit olika typer av hus och med olika material, säger Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor.

Bilarna hänvisas till det garage som ligger under nästan hela området. Med sin 470 platser täcker det både behovet hos de boende och hos butikernas kunder. Beroende på hur stora lägenheter man väljer att bygga, kommer här att rymmas 400-600 bostäder plus 3000 kvadratmeter kontor, handel på 4000 kvadratmeter, en förskola, ett träningscenter, en saluhall och en restaurant. Den nya bussterminalen skulle kunna byggas av massivträ. Dess stora tak skulle ge skydd åt både bussar och resenärer, och Norrtäljes många pendlare ett bekvämare liv.

Planerna har nu presenterats för Norrtälje kommun, och förhoppningen är att den nya bebyggelsen ska kunna stå klar inom fem år.