Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Ny rapport: Byggbranschen överrepresenterad i olycksstatistiken

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 mar 2017

 I en ny rapport redovisas statistik över arbetsskador och sjukskrivningar för yrken inom byggbranschen. Resultaten pekar på en överrepresentation i olycksstatistiken. Det framgår av ett pressmeddelande från AFA Försäkring.

Rapporten visar skadeutvecklingen och sjukfallen för följande yrkesgrupper: betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, byggnadsträarbetare, elektriskt arbete, isolerings- och VVS-montörer. 

– Alla yrkesgrupper är överrepresenterade i olycksstatistiken och bland godkända arbetssjukdomar. När det gäller långa sjukfall per 1 000 sysselsatta skiljer sig inte byggbranschen nämnvärt från genomsnittet, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Totalt 30 733 olycksfall varav 10 259 allvarliga olyckor och 1 089 godkända arbetssjukdomar för åren 2010–2015 har studerats. 

Vanliga olyckor inom byggbranschen är olika typer av fallolyckor och skador orsakade av maskiner och verktyg. Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen.