Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Loudden i Stockholm får helt ny stadsdel

Illustration: Utopia Arkitekter.
Illustration: Utopia Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 mar 2017

Nyligen presenterade Moderaterna i Stockholms en helt ny stadsdel på Loudden, inom ramen för den fortsatta planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Med en hög och tät bebyggelse kan Loudden i framtiden inrymma 10 000 bostäder, 2 500 arbetsplatser och Sveriges högsta byggnad.

Stadsdelen ska kännetecknas av en modern, urban och hållbar storstad och innehålla all den service som stockholmarna har rätt att förvänta sig. Det innebär såväl förskolor och skolor, som butiker, restauranger, kultur, idrott och väl utbyggd kollektivtrafik.

– Moderaterna tar fasta på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en tät levande stad och grönområden av hög kvalitet. Därför föreslår vi en ny inriktning för utvecklingen av Loudden, med betydligt fler bostäder och Sveriges högsta hus. Vårt förslag är en modern, innovativ, tät och urban stadsdel med en blandning av olika bostadsformer för tusentals stockholmare, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

– Det är i dag möjligt att bygga högt och tätt på Loudden såväl ekonomiskt som tekniskt. Men lagstiftningen och ett stort antal riksintressen gör det väldigt svårt. Dagens regelverk bidrar till att vi tvingas bygga en lika dålig stad som på 60-talet – utglesat, bilberoende, hus i park. Det är inte hållbart, det är dags att göra bostadsbyggandet till ett riksintresse och att Stockholm får bli en pilotkommun för undantag av byggregler, säger Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd.