Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Betong kan ha liknande klimatpåverkan som trä

Bild: Riksbyggen.
Bild: Riksbyggen.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 mar 2017

Enligt en livscykelanalys som gjorts av experter vid forskningsinstitutet RISEB kan betongstommar  ha en klimatpåverkan i samma nivå som en stomme av trä, förutsatt att aktiva val görs vid upphandlingen. Genom att ställa krav i upphandlingen kan nu Riksbyggen bygga Brf Viva i Göteborg med klimatsmarta betongstommar.

Bygget av Brf Viva på Guldheden i Göteborg pågår just nu för fullt. I dagarna har också den livscykelanalys blivit klar som visar att det finns stor potential att minska den klimatpåverkan som uppstår under betongstommarnas tillverkningsprocess. Livscykelanalysen, som gjorts inom ramarna för Positive Footprint Housing, presenteras i rapporten ”Miljövärdering av olika stomalternativ”. Riksbyggen har använt resultaten från Livscykelanalyserna och utifrån det ställt krav på hur betongen ska produceras.

– Vi fick ett positivt gensvar från branschen på vår kravspecifikation vilket resulterade i ett nytt betongrecept. Det nya betongreceptet kan komma att förändra synen på byggandet med betong samt är ett mycket bra exempel på hur vi som byggherrar kan ta vårt ansvar för att utveckla ett mer hållbart byggande genom att ställa krav, säger Anders Johansson, projektchef för Brf Viva.

Att bygga flervåningshus med trästommar har fått stor uppmärksamhet i medierna under senare tid. Riksbyggen bygger hus både med stomme av trä och betong. Rapporten är en del av förprojekteringen inför byggandet av Brf Viva och man har funnit att skillnaderna i klimatpåverkan är små mellan alternativen trä och betong.

– Vi behöver ha kunskap kring hur vi kan ställa krav på bäst sätt för att uppnå maximal miljönytta oavsett vilket material vi väljer. Att få fram ett bra underlag kring detta ger en stor potential att nå minskad miljöpåverkan, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Vid upphandlingen ställdes krav på en maximal gräns för bindemedel i betongen samt att en stor del av bindemedlet består av flygaska.

– Askan är ett så bra bindemedel att det till stor del ersätter cementklinker som står för huvuddelen av betongens klimatpåverkan, säger Eva-Lotta Kurkinen.

Det ställdes också krav på redovisning av miljöpåverkan från armering, där bland annat andel återvunnet stål ska redovisas.

Eva-Lotta Kurkinen betonar att det är viktigt att välja stomme från fall till fall.

– Husens placering och transportbehovet är ett par saker som påverkar. Det går inte att göra några generella rekommendationer utan varje bygge måste specialgranskas, säger hon.