Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, apr, 22 2018
Senaste Nytt

Södertälje sjukhus nya behandlingsbyggnad står färdig

Bild: BSK arkitekter och Lambertsson
Bild: BSK arkitekter och Lambertsson
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 mar 2017

Södertälje sjukhus nya behandlingsbyggnad är nu invigd. Närvarade gjorde H.K.H Prinsessan Sofia, förtroendevalda och vårdpersonal samt många av de som deltagit i byggnationen. Locum, som ägs av Stockholms läns landsting, har ansvarat för färdigställandet av projektet.

Ny- och ombyggnationerna ingår i den omfattande utvecklingen av Stockholms läns hälso- och sjukvård. Södertälje sjukhus får 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) samt 7 500 fler akuta besök.

- Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet, säger Paul Lindquist, styrelseordförande för Locum men också fastighets- och investeringslandstingsråd. Jag tror verkligen att detta kommer att vara stor till nytta för medborgarna i Stockholms län. Nu återstår arbetet med att installera utrustning och inredning för en öppning i maj.